2007-15-RE

Estat
Data
Registre nº
193-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Solanelles Mollar, contra l’aute del 12 de març del 2007, dictat per la Secció d’Instrucció de la Batllia i contra l’aute del 5 d’abril del mateix any, dictat per la Secció Penal de la Batllia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute de l’1 de febrer del 2008, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 20 de desembre del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-15-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: