2007-21-RE

Estat
Data
Registre nº
256-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Alfred Tuneu Rouquel, per presumpta vulneració de diversos drets fonamentals en el marc de la causa TC 036-2/07.
Aute del 7 de setembre del 2007, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2007-21-RE. Editar
Sentència del 12 de novembre del 2007, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: