2007-34-RE

Estat
Data
Registre nº
457-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maryse Pignorel Jaffrelot, contra els autes del 14 de juny del 2007 i del 27 de setembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute de l’1 de febrer del 2008, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 20 de desembre del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-34-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: