2007-39-RE

Estat
Data
Registre nº
474-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Lluïsa del Pilar Aznar Aznar i del Sr. Carlos Zapata Mustienes, contra els autes del 10 de juliol del 2007 i del 18 d’octubre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en dret, a un procés degut i a un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2008, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 12 de març del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-39-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: