2007-41-RE

Estat
Data
Registre nº
553-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Rodríguez Fuentes, contra la sentència del 9 de juliol del 2007 i contra l’aute del 22 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-41-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: