2007-6-CC

Estat
Data
Registre nº
571-07
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat pel Comú d’Andorra la Vella contra el Decret de Govern pel qual s’aprova el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, aprovat el 17 d’octubre del 2007 i publicat el 24 d’octubre del mateix any al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Aute del 12 de març del 2008, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte de competències 2007-6-CC. Editar
Sentència del 6 d’octubre del 2008, que desestima el conflicte de competències. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: