2007-9-RE

Estat
Data
Registre nº
79-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Philippe Georges Henri Janssen, contra l’aute del 21 d’abril del 2006, dictat per la Batllia, i contra els autes del 27 de juliol del 2006 i del 4 de gener del 2007, dictats pel president del Tribunal de Corts, per presumpta vulneració del dret a un procés degut, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 6 de juliol del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-9-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: