2008-1-CC

Estat
Data
Registre nº
539-08
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat pel Comú d’Encamp contra el Govern “en mèrits de la publicació per part del Consell General de la resolució derivada de l’expedient d’expropiació de declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació, referent a la necessitat d’adquisició dels drets patrimonials del Comú d’Encamp”.
Aute del 27 d’abril del 2009, que acorda considerar al Govern d’Andorra part en el conflicte de competències. Editar
Aute del 2 de març del 2009, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte de competències 2008-1-CC. Editar
Sentència del 8 de juny del 2009, que estima parcialment el conflicte de competències. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: