2008-1-RE

Estat
Data
Registre nº
33-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Jean Claude Boix Picamal, contra la sentència del 18 d’octubre del 2007 i contra l’aute del 18 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant d’obtenir una decisió fonamentada en dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: