2008-13-RE

Estat
Data
Registre nº
189-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les Sres. Oi Ting Yung i Wai Mei Lam, contra la sentència del 4 de gener del 2008 i contra l’aute del 6 de març del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 6 d’octubre del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-13-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: