2008-17-RE

Estat
Data
Registre nº
233-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de l’Associació Som Com Som, Associació de gais, lesbianes, bisexuals i transgèneres d’Andorra, i, del Sr. Marc Pons Martell, contra l’aute del 2 d’abril del 2007 i contra l’aute del 25 de març del 2008, dictats pel Tribunal de Corts per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un judici de durada raonable, reconeguts a l’article 10 de la Constitució, així com del dret a la no discriminació, establert a l’article 6 de la Constitució, i dels drets a l’honor i a la pròpia imatge, reconeguts a l’article 14 de la Constitució.
Aute del 6 d’octubre del 2008, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2008-17-RE. Editar
Sentència del 3 de desembre del 2008, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: