2008-2-RE

Estat
Data
Registre nº
38-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Xavier i Carmen Rebés d’Areny-Plandolit, contra l’aute del 5 d’abril del 2006, dictat per la Batllia, i contra els autes del 18 d’octubre del 2007 i del 18 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, del dret a un procés degut i del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-2-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: