2008-21-RE

Estat
Data
Registre nº
335-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Gerard Gouarre-Patte, contra l’aute del 19 de juny del 2008, dictat pel president del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració dels drets fonamentals reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 5 de novembre del 2008, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2008-21-RE. Editar
Sentència del 2 de març del 2009, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: