2008-5-RE

Estat
Data
Registre nº
99-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Cristina Antelo Adran, contra la sentència del 22 de novembre del 2007 i contra l’aute del 30 de gener del 2008, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-5-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: