2008-7-RE

Estat
Data
Registre nº
144-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Promofin, SL i del Sr. Ricardo González Dopico, contra la sentència del 18 de desembre del 2007 i contra l’aute del 14 de febrer del 2008, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-7-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: