2008-9-RE

Estat
Data
Registre nº
162-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Parramon Llavet, contra l’aute del 7 de novembre del 2007 i contra la sentència del 27 de desembre del 2002, dictats pel Tribunal de Corts i, per extensió, totes les resolucions judicials recaigudes en el marc de la causa TC-043-3/00 per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 3 de setembre del 2008, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 26 de juny del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-9-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: