2009-11-RE

Estat
Data
Registre nº
194-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Adolf Vilanova Armisén, contra l’aute del 26 de març del 2009, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d’octubre del 2009, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-11-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: