2009-17-RE

Estat
Data
Registre nº
345-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Màrius Adolf Garcia Graña, contra l’aute del 4 d’agost del 2009, dictat per la Secció Civil de la Batllia i, per extensió, contra totes les resolucions judicials recaigudes en el marc de la causa F-3-3/97, per una presumpta vulneració “del dret a la jurisdicció en la seva vessant al dret a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat, a un judici de durada raonable, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en Dret, al procés degut i a un tribunal imparcial predeterminat per la llei i el dret a la propietat reconeguts en els articles 10.1 i 10.2 de la Constitució”.
Aute del 21 de desembre del 2009, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 2 de desembre del 2009, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-17-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: