2009-22-RE

Estat
Data
Registre nº
415-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la UTE SAUR VALLNET, contra la sentència de l’1 de setembre del 2008, dictada per la Batllia i contra la sentència del 14 de setembre del 2009 i l’aute del 9 d’octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute de l’1 de febrer del 2010, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 21 de desembre del 2009, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-22-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: