2009-28-RE

Estat
Data
Registre nº
502-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat COM TV, SL, contra la sentència del 22 d’octubre del 2009 i contra l’aute del 19 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, a la tutela judicial efectiva en definitiva, reconeguts a l’article 10 de la Constitució i del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Aute de l’1 de febrer del 2010, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-28-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: