2010-38-RE

Estat
Data
Registre nº
533-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. German Rodríguez Invernon, contra la sentència del 28 d’octubre del 2010 i contra l’aute del 23 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de febrer del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-38-RE. Editar
Aute del 15 de març del 2011, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: