2010-41-RE

Estat
Data
Registre nº
580-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Cristina Roca Mir, contra la sentència del 12 de febrer del 2010, dictada pel Tribunal de Batlles i contra la sentència del 28 d’octubre i l’aute del 30 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-41-RE. Editar
Aute del 10 de maig del 2011, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: