2010-44-RE

Estat
Data
Registre nº
583-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Parramon Llavet, contra l’aute del 18 de novembre del 2010, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució i també a l’article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
Aute del 15 de març del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2010-44-RE. Editar
Sentència del 10 de maig del 2011, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: