2010-8-RE

Estat
Data
Registre nº
90-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del titular del compte 21105 (o 1105) de Valora, SA, contra l’aute del 3 de març del 2008, dictat pel Tribunal de Batlles i contra els autes del 17 de desembre del 2009 i del 18 de febrer del 2010, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2010, que constata el desistiment voluntari del recurrent i arxiva el recurs d’empara 2010-8-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: