2011-19-RE

Estat
Data
Registre nº
231-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Mesa Fuentes, contra l’aute del 6 d’abril del 2011, dictat per la Sala Penal Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, “que implica l’aplicació d’un criteri discriminador que trenca el principi d’igualtat reconegut en l’article 6 de la Constitució i que comporta una vulneració del dret a la llibertat reconegut a l’article 9 de la Constitució”.
Aute del 4 de juliol del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-19-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2011, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: