2011-20-RE

Estat
Data
Registre nº
243-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Olivier Nicolas Antoine Bernard, contra els autes del 8 de març del 2010 i del 25 de maig del mateix any, dictats per la Secció Civil del Tribunal de Batlles i contra els autes del 22 de febrer del 2011 i del 14 d’abril del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de novembre del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-20-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: