2011-32-RE

Estat
Data
Registre nº
518-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Joel Orobitg Pérez, contra la sentència del 19 de juliol del 2011 i contra l’aute del 22 de setembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 3 de febrer del 2012, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2011-32-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: