2011-33, 35, 38 i 39-RE

Estat
Data
Registre nº
546, 560, 636 i 637-2011
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Fidel Gallardo Moncunill, contra l’aute de l’11 d’octubre del 2011, dictat per la Secció Civil del Tribunal Unipersonal de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Amàlia Gallardo Moncunil, contra l’aute del 18 d’octubre del 2011, dictat per la Secció Civil del Tribunal Unipersonal de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Antònia Moncunill Vilaseca, contra l’aute del 9 de novembre del 2011, dictat per la Secció Civil del Tribunal Unipersonal de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Roser Gallardo Moncunill, contra l’aute del 9 de novembre del 2011, dictat per la Secció Civil del Tribunal Unipersonal de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
 
Aute del 15 de març del 2012, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2011-33, 35, 38 i 39-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: