2011-34-RE

Estat
Data
Registre nº
558-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Nathalie Wilmaers, contra l’aute del 31 d’octubre del 2011, dictat per la Secció d’Instrucció de la Batllia i per extensió contra la resta de resolucions judicials recaigudes en el marc de la causa DP-570-1/06, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a un procés degut, a la presumpció d’innocència i a un judici de durada raonable, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-34-RE. Editar
Sentència del 13 de juliol del 2012, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: