2011-42-RE

Estat
Data
Registre nº
686-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Rosa M. Ribó Bernaus, contra la sentència del 27 d’octubre del 2011 i contra l’aute del 29 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2012, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2011-42-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: