2012-1-RE

Estat
Data
Registre nº
06-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Unió Temporal d’Empreses UTE SAUR VALLNET, contra l’aute d’execució dictat per la Batllia, el 10 de novembre del 2010, i, contra els autes del 15 de setembre del 2011 i del 16 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a un judici equitatiu, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 2 d’abril del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2012-1-RE Editar
Sentència del 4 de juny del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: