2012-2-RE

Estat
Data
Registre nº
58-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Alfons Cuenca Bajo, contra la sentència del 15 de juliol del 2003, dictada pel Tribunal de Corts, contra les sentències del 3 de maig del 2004 i de l’1 de desembre del 2011 i contra l’aute del 13 de gener del 2012, totes tres resolucions dictades per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de maig del 2012, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2012-2-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: