2012-24-RE

Estat
Data
Registre nº
529-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Jesús María Zalacain Iturrioz, contra els autes del 13 de setembre del 2012 i del 25 d’octubre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució i “del dret” a la igualtat, reconegut a l’article 6 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2013, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 5 de febrer del 2013, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2012-24-RE Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: