2012-26-RE

Estat
Data
Registre nº
531-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels policies membres del Sindicat de policia d’Andorra (SIPA) amb rendes superiors als 3.000,00 euros bruts, contra l’aute del 14 de juny del 2012, dictat pel batlle de guàrdia i contra la sentència del 25 d’octubre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració del principi d’igualtat (article 6 de la Constitució) projectat sobre l’article 25 de la Constitució i els drets sindicals, protegits a l’article 18 de la Constitució.
Aute del 3 de desembre del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2012-26-RE. Editar
Sentència del 8 d’abril del 2013, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: