2012-6-RE

Estat
Data
Registre nº
85-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Laura Rossell Soler, contra la providència del 15 de desembre del 2011, dictada pel president del Tribunal Superior de Justícia, i contra l’aute del 25 de gener del 2012, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diverses de les seves manifestacions recollides a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2012-6-RE. Editar
Sentència del 5 de novembre del 2012, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: