2013-12-RE

Estat
Data
Registre nº
145-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Pere Josep Valero Macias, contra l’aute del 22 de novembre del 2012, dictat per la Secció Especial d’Instrucció núm. 2 i contra els autes del 2 de gener del 2013 i del 18 de febrer del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diverses de les seves manifestacions reconegudes a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2013, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2013-12-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: