2013-17 i 18-RE

Estat
Data
Registre nº
280-2013 i 282-2013
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Ramon Arru Torras, contra la sentència del 22 de març del 2013 i contra l’aute del 23 de maig del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Gerard Múgica Solsona, contra la sentència del 22 de març del 2013 i contra l’aute del 23 de maig del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2013, que acorda l’acumulació dels recursos 2013-17-RE i 2013-18-RE i l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-17 i 18-RE. Editar
Sentència del 4 de novembre del 2013, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: