2013-20-RE

Estat
Data
Registre nº
288-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat AD TECNOMÒBIL, SA, contra la sentència del 18 d’abril del 2013 i contra l’aute del 21 de maig del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 d’octubre del 2013, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2013-20-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: