2013-21-RE

Estat
Data
Registre nº
308-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Irene Carrillo Sánchez, contra la sentència del 21 de març del 2013 i contra l’aute del 23 de maig del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2013, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-21-RE. Editar
Sentència del 2 de desembre del 2013, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: