2013-24-RE

Estat
Data
Registre nº
360-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Sabine i Udo Brockstedt, contra la sentència del 21 de maig del 2013 i contra l’aute del 28 de juny del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets fonamentals a la defensa i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 d’octubre del 2013, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2013-24-RE. Editar
Aute del 2 de desembre del 2013, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: