2013-3-RE

Estat
Data
Registre nº
34-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Christophe Grosjean, contra la sentència del 15 de novembre del 2012 i contra l’aute del 17 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 8 d’abril del 2013, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-3-RE. Editar
Sentència del 15 de juliol del 2013, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: