2013-4 i 8-RE

Estat
Data
Registre nº
61-2013 i 123-2013
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Calvente Gutierrez, contra els autes del 20 de desembre del 2012 i del 18 de gener del 2013, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10.1 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Calvente Gutierrez, contra l’aute del 15 de gener del 2013, dictat pel batlle de guàrdia i contra la sentència de l’1 de març del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració dels drets fonamentals a la llibertat i a la seguretat, establerts a l’article 9.1 de la Constitució.
Aute del 8 d’abril del 2013, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-4 i 8-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2013, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: