2014-2-PI

Estat
Data
Registre nº
388-2014
Resum de la causa:
Acció incidental d’inconstitucionalitat interposada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia que planteja davant el Tribunal Constitucional la qüestió de saber si l'article 34.15 de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre, i, per analogia, la disposició addicional segona, apartat 12è de la Llei d'arrendaments de finques urbanes són conformes o no a la Constitució.
Aute del 17 d'octubre del 2014, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-2-PI. Editar
Sentència del 15 de desembre del 2014, que declara l'article 34.15 de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal no és inconstitucional en la seva aplicació dins la causa principal concreta, promoguda per la societat BUSCAT, SAU i en què reclama unes despeses comunitàries determinades vençudes, corresponents a una plaça d'aparcament, pertanyent suposadament al demandat. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: