2014-20-RE

Estat
Data
Registre nº
304-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Maria Iturbe Garcia, contra la sentència del 28 de març del 2014 i contra l’aute del 22 de maig del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 d’octubre del 2014, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-20-RE. Editar
Sentència del 16 de febrer del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: