2014-21-RE

Estat
Data
Registre nº
310-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Assumpta Torm Babot, contra la sentència del 27 de març del 2014 i contra l’aute del 27 de maig del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 d'octubre del 2014, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-21-RE. Editar
Sentència del 16 de febrer del 2015, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: