2014-22 i 32-RE

Estat
Data
Registre nº
319-2014 i 424-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Comú d'Andorra la Vella, contra les resolucions pronunciades a partir de la providència del 29 de gener del 2014 per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en la causa AD-0025-1/2011 i en la causa TSJ-R-001/14 que va culminar amb l'aute del 30 de maig del 2014, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Comú d'Andorra la Vella, contra l'aute del 17 de juliol del 2014, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a un procés degut, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 d'octubre del 2014, que acorda l’admissió a tràmit parcial del recurs d’empara 2014-22-RE. Editar
Aute del 17 de novembre del 2014, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-32-RE i l’acumulació dels recursos d’empara 2014-22-RE i 2014-32-RE. Editar
Sentència del 16 de febrer del 2015, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: