2014-24-RE

Estat
Data
Registre nº
337-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Marc Rovira Molné, contra l'aute del 21 de març del 2014, dictat pel Tribunal de Corts i contra l'aute del 13 de juny del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració dels articles 5 i 6 de la Constitució.
Aute del 17 d’octubre del 2014, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2014-24-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: