2014-25 i 26-RE

Estat
Data
Registre nº
360-2014 i 370-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Ernesto Emilio Chong Coronado, contra els autes del 16 de maig del 2014 i del 26 de juny del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
 
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Ernesto Emilio Chong De León, contra els autes del 16 de maig del 2014 i del 26 de juny del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració dels drets fonamentals a la jurisdicció, a la defensa, a ser informat de l’acusació i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de novembre del 2014, que acorda l’acumulació dels recursos d’empara 2014-25-RE i 2014-26-RE i l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-25 i 26-RE. Editar
Sentència del 19 de gener del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: