2014-28-RE

Estat
Data
Registre nº
384-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), contra la sentència del 27 de maig del 2014 i contra l’aute del 17 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 d'octubre del 2014, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2014-28-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: