2014-39-RE

Estat
Data
Registre nº
489-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Encarnació Martínez Arcos, contra els autes del 15 de juliol del 2014 i del 4 de setembre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de novembre del 2014, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-39-RE. Editar
Sentència del 19 de gener del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: